Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ tổ chức một buổi tham vấn về “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và công cụ trong ngành mạ điện và sơn, dung môi”.

Hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến từ 14h00 đến 15h30, chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 08 năm 2021. Tham gia buổi tham vấn là đại diện Cục Hoá chất, UNDP, dự án Hoá học xanh, đại diện một số doanh nghiệp liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Facebook Hoá học xanh (địa chỉ: https://www.facebook.com/hoahocxanh2020).