Hiện trạng 06 ngành sản xuất chủ chốt tại Việt Nam

Dự án tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiêu thụ, phát thải và phát sinh không chủ định các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POPs). Những ngành sản xuất và hóa chất sau đã được xác định là những ngành chủ chốt cần thực hiện Hoá Học Xanh để cải thiện quy trình sản xuất và giảm thiểu những tác động do các ngành này mang lại:

 • Công nghiệp mạ điện: do ngành này có nhiều khả năng đã và đang sử dụng PFOS (Perfluorootane sulfonate) làm chất ăn mòn và chất chống đọng sương.
 • Sản xuất nhựa: do ngành này có nhiều khả năng sử dụng những chất chống cháy có chứa Brôm và các chất paraffin mạch ngắn có chứa clo.
 • Dệt và thuộc da: do ngành này có nhiều khả năng sử dụng những chất như PFOS và PFAS (Polyfluoroalkyl) cho mục đích chống nước, và có khả năng gây ra phát thải không chủ định các chất U-POPs trong các sản phẩm thương mại.
 • Giấy và bột giấy: do những ngành này có nhiều khả năng phát thải ra những hợp chất chứa clo vào nước, qua đó dẫn đến sự hình thành không chủ định các chất PCDD/Fs (Dioxin/Furan).
 • Hóa chất bảo vệ thực vật: do ngành này có thể vẫn đang sử dụng một số loại chất POPs.
 • Dung môi và sơn: do những sản phẩm của ngành này được sử dụng một cách rộng rãi, do những sản phẩm của ngành này có khả năng làm phát sinh các chất U-POPs ở những giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm, và do có thể các chất paraffin mạch ngắn chứa clo vẫn được sử dụng trong một số loại sơn.

Những hoạt động can thiệp chung cho 02 ngành thí điểm

 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chất và hợp chất được sử dụng trong các ngành có thực hiện trình diễn nhằm mục đích giúp xác định dễ dàng hơn những chất thay thế không độc hại, và không phải POPs.
 2. Đẩy mạnh việc sử dụng những chất diệt khuẩn, tẩy rửa thân thiện với môi trường trong các quy trình công nghiệp (VD: trong ngành dệt và ngành giấy & bột giấy).
 3. Khuyến khích việc sử dụng những hóa chất thay thế cho các chất POPs đang được sử dụng, đặc biệt là những chất như PFOS, C-PBDE và SCCP.
 4. Đẩy mạnh việc sử dụng những chất thay thế các loại dung môi có chứa clo trong các quy trình công nghiệp.
 5. Giảm thiểu tối đa lượng nước xả thải, và thiết lập hệ thống kiểm soát tự động chất lượng nước.