Lợi ích dự án

  • Đối với cộng đồng dân cư: Hoá học xanh giúp nâng cao tính an toàn của sản phẩm, giảm thiểu những gánh nặng về môi trường do ngành công nghiệp gây ra.
  • Đối với các ngành, và cơ sở sản xuất công nghiệp: Thay thế hoặc giảm thiểu việc sử dụng hoá chất có tính độc hại trong sản xuất sẽ giúp sản phẩm tạo ra được đánh giá cao hơn, tiếp cận được những thị trường ở các quốc gia tiên tiến – nơi có những yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng Hoá học xanh kết hợp cùng với những sáng kiến về tiết kiệm tài nguyên, năng lượng có thể giúp giảm thiểu chi phí sản xuất.
  • Đối với các cơ quan chính phủ: Việc áp dụng Hoá học xanh có thể giúp giảm thiểu kiểm soát đối với những cơ sở, ngành công nghiệp đang áp dụng Hoá học xanh, qua đó giúp các cơ quan chính phủ có thể tập trung vào những ưu tiên khác cấp thiết hơn về bảo vệ môi trường.

Những rào cản và cách giải quyết

Rào cản về tài chính

Để xóa bỏ rào cản về tài chính với doanh nghiệp, đặc biệt là khi các cơ sở sản xuất còn e dè trong việc đầu tư thay đổi quy trình và phương thức sản xuất an toàn hơn, dự án sẽ chứng minh những lợi ích của việc thực hiện Hoá học xanh thông qua trình diễn trực tiếp tại hai nhà máy để chứng minh những nguyên tắc của Hoá học xanh sẽ giúp nâng cao hiệu suất, giảm thiểu chi phí sản xuất và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp.

Rào cản về pháp lý

Về mặt pháp lý, những quy định liên quan đến việc sử dụng hoá chất chưa thật sự chặt chẽ và đầy đủ. Dự án cam kết loại bỏ rào cản này thông qua việc kêu gọi sự hỗ trợ và phối hợp của những bộ ngành có liên quan đến việc xây dựng cở sở pháp lý cho áp dụng Hoá học xanh trong ngành công nghiệp.

Rào cản về thông tin

Trong quá trình cải thiện nhận thức của doanh nghiệp về tính nguy hại của một số loại hóa chất nhất định, dự án sẽ thực hiện rà soát và khảo sát các cơ sở sản xuất để thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng hóa chất nguy hại trong sáu lĩnh vực chủ chốt để từ đó xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Hoá học xanh.

Rào cản về kỹ thuật

Trong quá trình thực hiện, sự khác biệt về kỹ thuật trong quy trình sản xuất và quản lý áp dụng Hoá học xanh chắc chắn sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Vì thế, dự án sẽ lồng ghép các khoá đào tạo, hội thảo, triển lãm… nhằm nâng cao kỹ thuật tại sáu ngành được lựa chọn. Dự án cũng trình diễn thí điểm áp dụng Hoá học xanh tại hai nhà máy, đào tạo kỹ thuật cho cả doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở công nghiệp và các cơ quan về bảo vệ môi trường.