POPs (Persistant Organic Polutants) là tên gọi tắt của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hoặc có thể do vô ý phái thải trong quá trình sản xuất. Do có sự kết hợp đặc biệt giữa tính chất vật lý và hóa học, các chất này có thể dẫn đến hình thành 4 đặc tính nguy hại khi thải ra môi trường:

  • Khó phân hủy trong môi trường tự nhiên;
  • Có khả năng phân tán rộng vào các thành phần môi trường;
  • Có khả năng tích tụ sinh học;
  • Độc hại cho người và động vật.

U-POPs: (Unintentional Persistent Organic Pollutants) hay còn được gọi là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định, được tạo ra từ quá trình nhiệt đốt cháy không hoàn toàn, liên quan đến chất hữu cơ và clo hoặc do các phản ứng hóa học.

Trong các U-POP, Dioxin/Furan là những chất có độc tính cao nhất. Chúng rất bền trước các tác nhân phân hủy hóa học, vật lý và sinh học, tích luỹ nhiều trong mỡ động vật, từ đó lan truyền trong các chuỗi thức ăn gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người, gây ra các bệnh như ung thư, rối loạn nội tiết, dị tật bẩm sinh…