Ngày 08/09 vừa qua, Hội thảo “Hoá học xanh, mạng lưới chuyên gia và vấn đề đào tạo” đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia từ các bộ ngành, giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng, các viện đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu viên và lãnh đạo của các viện, các trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia nước ngoài.Hội thảo đã hoàn thành các mục tiêu:

  • Thành lập mạng lưới chuyên gia về Hóa học xanh (Green chemistry cell)
  • Thảo luận về chức năng, nhiệm vụ và vận hành của mạng lưới chuyên gia
  • Dự kiến các hoạt động của nhóm liên quan đến hoạt động đào tạo
  • Tìm hiểu về những kinh nghiệm triển khai trong thực tế liên quan đến thúc đẩy (i) nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực, (ii) áp dụng HHX trên thế giới và Việt Nam
  • Giới thiệu một số những ví dụ điển hình về HHX trong sản xuất công nghiệp
  • Thảo luận và thu thập ý kiến đóng góp về các nhu cầu liên quan đến đào tạo và áp dụng HHX từ phía các đối tác (cơ sở nghiên cứu & đào tạo và các doanh nghiệp)