Dù đã có những cải tiến về công nghệ, song giống các nhà máy mạ điện khác, Plato Thái Nguyên vẫn còn sử dụng các hoá chất làm ăn mòn, chất chống tạo sương, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người lao động và môi trường bên ngoài. Sau khi được thí điểm áp dụng nguyên tắc hoá học xanh (HHX) vào sản xuất, thuộc khuôn khổ dự án HHX do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và UNDP hỗ trợ , công ty này đã triệt để lượng phát thải ra ngoài môi trường.

Dự án “Áp dụng Hoá học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải sử dụng các hoá chất hữu cơ khó phân huỷ (POPs) và hoá chất nguy hại”, do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và UNDP hỗ trợ. Mục tiêu chính của Dự án là nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi cho việc giới thiệu HHX và những ứng dụng HHX cho các ngành sản xuất tại Việt Nam nhằm giảm thiểu việc sử dụng, phát thải các hóa chất thuộc danh mục kiểm soát của Công ước Stockholm và Công ước Minamata.