Hóa Học Xanh - Cho cuộc sống xanh hơn
Short content (telephone, email ...)

Blog 2 column All Masonry

Trang chủ » » Blog 2 column All Masonry

Promote Green Chemistry in Viet Nam
Tin tức & Hoạt động
The Viet Nam Chemicals Agency (Ministry of Industry and Trade) and the United Nations Development Programme (UNDP) have recently organised a virtual workshop on “Review and integration of Green Chemistry principles into proposals for...
Read more
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và công cụ trong ngành mạ điện và sơn, dung môi
Hoạt động, Tin tức & Hoạt động, Uncategorized
Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ tổ chức một buổi tham vấn về “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và công cụ trong...
Read more
Quản lý hóa chất hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
Tin tức & Hoạt động
Theo Báo Công Thương – Qua 13 năm thi hành, Luật Hóa chất 2007 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008) đã góp phần quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt...
Read more
Cuộc thi: “Nâng cao nhận thức về Hoá học xanh trong sinh viên”
Tin tức & Hoạt động, Uncategorized
Nhằm nâng cao nhận thức về Hóa học xanh và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt là các nghiên cứu trong lĩnh vực hóa chất, tạo động lực cho các...
Read more
Tăng cường đào tạo về Hoá học xanh tại các trường đại học – Từ lý thuyết tới thực tiễn
Tin tức & Hoạt động
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021 – Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục hoá chất, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức...
Read more
Chemicals industry urged ‘Go Green’
Tin tức, Tin tức & Hoạt động
'Go Green' - a new pathway for the chemicals industry?
Read more
Ngành sơn và dung môi: Phát triển gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tin tức & Hoạt động
Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong áp dụng hoá học xanh tại Việt Nam, nâng cao nhận thức, thúc đẩy những sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là...
Read more
HÓA HỌC XANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
Tin tức & Hoạt động
Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Hóa Chất Bộ Công Thương phối hợp với Câu lạc Bộ Sơn va Mực in Miền Bắc, tổ chức buổi hội thảo với chủ...
Read more
Page 1 of 3 123