12 nguyên tắc của Hóa học xanh sẽ được xem xét ứng dụng trong quản lý hoá chất từ khâu thiết kế, quá trình sản xuất, tiêu dùng đến tiêu huỷ chất thải. Cụ thể như sau:

 • Phòng ngừa chất thải: Ưu tiên ngăn ngừa sự phát sinh của chất thải thay vì xử lý hay làm sạch chúng.
 • Kinh tế nguyên tử “Atom”: Các phương pháp tổng hợp phải được thiết kế sao cho các nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp được tận dụng tới mức tối đa trong sản phẩm cuối cùng.
 • Tổng hợp hóa học ít nguy hiểm: Các phương pháp tổng hợp được thiết kế nhằm sử dụng và tái sinh các chất ít hoặc không gây nguy hại tới sức khỏe con người.
 • Thiết kế hóa chất an toàn: Sản phẩm hóa chất được thiết kế, tính toán sao cho có thể đồng thời thực hiện được chức năng của sản phẩm nhưng lại giảm thiểu được tính độc hại.
 • Dung môi, phụ gia an toàn: Trong mọi trường hợp có thể, nên dùng các dung môi, các chất tham gia vào quá trình tách và các chất phụ trợ khác không có tính độc hại.
 • Sử dụng năng lượng hiệu quả: Các phương pháp tổng hợp được tính toán sao cho năng lượng sử dụng cho các quá trình hóa học ở mức thấp nhất.
 • Sử dụng nguồn liệu tái tạo: Nguyên liệu dùng cho các quá trình hóa học có thể tái sử dụng thay cho việc loại bỏ.
 • Giảm các dẫn xuất: Vì các quá trình tổng hợp dẫn xuất đòi hỏi thêm các hóa chất khác và thường tạo thêm chất thải.
 • Xúc tác an toàn: Tác nhân xúc tác nên dùng ở mức cao hơn so với đương lượng các chất phản ứng.
 • Tính toán – Thiết kế sản phẩm dễ phân huỷ, sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường: Các sản phẩm hóa chất được tính toán và thiết kế sao cho khi thải bỏ, chúng có thể phân huỷ trong môi trường.
 • Phân tích thời gian hữu ích để ngăn ngừa ô nhiễm: Phát triển các phương pháp phân tích cho phép quan sát và kiểm soát việc tạo thành các chất thải nguy hại.
 • An toàn hoá chất, phòng ngừa sự cố cháy nổ: Các hợp chất và quá trình tạo thành các hợp chất sử dụng trong các quá trình hóa học cần được chọn lựa sao cho có thể hạn chế tới mức thấp nhất mối nguy hiểm có thể xảy ra do các tai nạn, kể cả việc thải bỏ, nổ hay cháy.