Hóa Học Xanh - Cho cuộc sống xanh hơn

Giảm sử dụng hoá chất cho cuộc sống xanh hơn

img

HÓA HỌC XANH LÀ GÌ ?

 

Hóa học xanh là khái niệm về phát triển hóa học một cách bền vững qua đó khuyến khích phát triển các phương pháp và quá trình tạo ra sản phẩm nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng các hóa chất độc hại. Hóa học xanh tìm cách giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm từ nguồn gốc của nó. Qua ứng dụng 12 nguyên tắc của Hoá Học Xanh, người ta nhận thấy vai trò của Hóa học xanh trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.12 NGUYÊN TẮC CỦA HÓA HỌC XANH

Phòng ngừa chất thải
 
Ưu tiên ngăn ngừa sự phát sinh của chất thải thay vì xử lý hay làm sạch chúng.
Kinh tế nguyên tử “Atom”
 
Các phương pháp tổng hợp phải được thiết kế để các nguyên liệu tham gia có mặt tối đa trong sản phẩm cuối cùng.
Tổng hợp hóa học ít nguy hiểm
 
Các phương pháp tổng hợp được thiết kế nhằm sử dụng và tái sinh các chất ít hoặc không gây nguy hại tới sức khỏe.
Thiết kế hóa chất an toàn
 
Sản phẩm hóa chất được tính toán sao cho có thể đồng thời thực hiện được chức năng của mình nhưng lại ít độc hại.
 
 
Dung môi, phụ gia an toàn
 
Trong mọi trường hợp có thể, nên dùng các dung môi, chất phụ gia không có tính độc hại.
Sử dụng năng lượng hiệu quả
 
Sản xuất được tính toán sao cho năng lượng sử dụng ở mức thấp nhất. 
Sử dụng nguồn liệu tái tạo
 
Nguyên liệu dùng cho các quá trình hóa học có thể tái sử dụng thay cho việc loại bỏ.
Giảm các dẫn xuất
 
Vì các quá trình tổng hợp dẫn xuất đòi hỏi thêm các hóa chất khác và thường tạo thêm chất thải.
 
Xúc tác an toàn
 
Tác nhân xúc tác nên dùng ở mức cao hơn so với đương lượng các chất phản ứng.
Dùng sản phẩm dễ phân huỷ
Các sản phẩm hóa chất được tính toán và thiết kế sao cho khi thải bỏ, chúng có thể bị phân huỷ trong môi trường.
Phân tích ngăn ngừa ô nhiễm
 
Phát triển các phương pháp phân tích cho phép quan sát và kiểm soát việc tạo thành các chất thải nguy hại.
An toàn, phòng ngừa sự cố
 
Các hợp chất và quá trình tạo thành cần được chọn lựa nhằm hạn chế tới mức thấp nhất mối nguy hiểm có thể xảy ra do các tai nạn.

Thiết kế Xanh, quy trình Xanh, sản phẩm Xanh

HÓA HỌC XANH TẠI VIỆT NAM ?

 

Bên cạnh lý do bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, với tư cách là thành viên của Công ước Stockholm và Công ước Minamata về thuỷ ngân, Việt Nam có trách nhiệm triển khai các cam kết về giảm thiểu phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy và thuỷ ngân được quy định trong các Công ước.
Chính vì những lý do này, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương đã tiến hành thực hiện dự án “Áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại”. Dự án được tài trợ bởi GEF/UNDP và đồng tài trợ bởi các cơ quan/tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG

Tận dụng nguồn năng lượng tái tạo cùng Hóa học xanh